İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunulan Belgelerin İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum Ve Kuruluşa (Özel Sektöre) Bedel İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Eden Bir İşe İlişkin Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İdari Şartname’de Belirlenen Asgari Kriterleri Taşımadığı İddiası
Haziran 12, 2021
Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası
Haziran 15, 2021