Sunulan İş Deneyim Tutarının İhale Konusu İş İçin Yeterli Olmadığı İddiası
Ekim 13, 2021
EKAP Üzerindeki Sistemde Ekonomik Ve Mali Yeterlilik Kısmında Yıl Bilgisinin Beyan Edilmediği İçin Oluşan Eksiklik Ve Yanlışlığın Tamamlanabilir Olduğu İddiası
Ekim 15, 2021