İş Deneyim Belgesi Sahibi Bir Tüzel Kişinin Ortak Olacağı Tüzel Kişi Şirketin İhaleye Katılabilmesi İçin, Bu Belge Sahibinin En Az Bir Yıldır Şirketin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Olması Zorunlu Olduğu