İnternet Sayfası Üzerinden Sorgulanamayan Bilgi Ve Belgelerin Tevsikine İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Usulüne Uygun Olarak Sunulmadığı İddiası

Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı
Ağustos 10, 2021
Şikâyet Dilekçesi Ekinde Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Fotokopi Belge Sunulursa Ne Olur?
Ağustos 12, 2021