İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Kabul İşlemleri Tamamlanan İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Beyan Edilmesi Gerektiği

Teknik Bilirkişi Raporu Alınmadan Karar Verilmiş Olması
Nisan 17, 2021
Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Poliçedeki Teminat Tutarının Teknik Şartnamede İstenileni Karşılamadığı İddiası
Nisan 20, 2021