İlgililerin Tekliflerine Göre Sigorta Limiti Belirlemesinin Ve Buna Göre Poliçe Sunmalarının Eşit Muamele İlkesine Uygun Olduğu