İhaleyi Yapan İdarenin İhalenin İptalinde Sınırsız Takdir Yetkisinin Olmadığı

Beyan edilen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmamış olması
Temmuz 2, 2021
05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Temmuz 6, 2021