İhaleye Teklif Veren Söz Konusu İki Tüzel Kişi İsteklinin Tekliflerini İmzalayan Şirket Müdürlerinin “Karı-Koca” Olması Ve Aynı Adreste İkamet Ediyor Olmaları Durumunun, İsteklilerce İrade Birliği İçinde Hareket Edildiği Ve Birbirlerine Ait Teklif Bilgilerinden Haberdar Olabilecekleri Yönünde Kuvvetli Karine Oluşturmaya Yeterli Olduğu

Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili Şeklinde Beyan Edilmesine Rağmen Söz Konusu Bilginin Teyit Edilmesine Dayanak Gösterilen Ticaret Sicili Gazetelerinde Yer Almamasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu
Haziran 3, 2021
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri
Haziran 5, 2021