İhaleye Teklif Veren Söz Konusu İki Tüzel Kişi İsteklinin Tekliflerini İmzalayan Şirket Müdürlerinin “Karı-Koca” Olması Ve Aynı Adreste İkamet Ediyor Olmaları Durumunun, İsteklilerce İrade Birliği İçinde Hareket Edildiği Ve Birbirlerine Ait Teklif Bilgilerinden Haberdar Olabilecekleri Yönünde Kuvvetli Karine Oluşturmaya Yeterli Olduğu