İhaleye Katılacaklara Yasaklılık Sorgulaması

Mevzuatın Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Eden İstekli Olabileceklerin İhalelere Yönelik Başvurma Hakkını Kullanabileceğini Öngörmesi
Haziran 16, 2020
Teklif Edilen Bedelde Yazı Ve Rakam Arasında Uyumsuzluk Bulunması
Haziran 18, 2020