İhaleye Başvuruda Bulunan İsteklilerin Teklif Dosyalarında Sunmaları Zorunlu Olan Belgelerin Teyidi Yapılabilir Olmasının Bu Belgeleri Sunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı