İhalenin Üzerinde Bırakılan Şirketin İhale Dışı Bırakılmasında Ve İhalenin İptal Edilerek Yeniden İhale Edilmesi Amacına Yönelik Olarak Sikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunma Ve Dava Açma Yollarına Başvurulabileceği