İhalenin İptalinin Kamu Yararına Aykırı Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Şikâyet Başvuru Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarih Esas Alınmak Suretiyle Hesaplanması Gerekmektedir
Mayıs 12, 2021
Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin (Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Standart Formu) Nun Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı
Mayıs 14, 2021