ihaleyi Yapan idare, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorundadır

İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir
Eylül 9, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi
Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler için Yeterlik Tablosunda Ayrı Satır Açılmayarak İhale Dökümanının Kendi İçerisinde Çelişkiler İçermesi
Eylül 11, 2021