İHALENİN İPTALİ KARARI SOMUT VE BİLGİ/BELGEYE DAYALI OLMALIDIR

Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE AYKIRILIK KOŞULLARI: PROTESTOSUZ FESİH İMKÂNI
Mayıs 10, 2024
İşin Başlangıç Tarihine Dair Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda Çelişki Bulunması Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabilir
YAKLAŞIK MALİYET VE TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN İHALE GÜNÜNDEN SONRA AÇIKLANMASI TEMEL İLKELERE AYKIRIDIR
Mayıs 14, 2024