İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu
Haziran 24, 2021
İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması
Haziran 26, 2021