İhalede TC Kimlik Numarası Ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Eksikliği

Meslek Mensuplarına İlişkin Düzenlenen Faaliyet Belgelerinin Geçerlilik Sürelerinin Açıklamaları Teslim Tarihi İtibarıyla Geçersiz Olmasının Tutanakların Esasını Etkileyecek Nitelikte Olmadığı
Nisan 12, 2021
Elektronik İhalede İhale Komisyonu Tarafından Pilot Ortak Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teyit Edilmesi Amacıyla Pay Defterinin Temin Edilmemiş Dolayısıyla Yeterlik Değerlendirmesinin Usulünce Yapılmamış Olması
Nisan 13, 2021