İhale Üzerinde Bırakılan Teklif Bedelinin İhalenin Sınır Değerin Çok Az Üzerinde Olması

Şikâyet Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği
Mart 11, 2020
Heyelan Islahı Yapım İşi İhalesi – Finansal Kiralama Sözleşmesi Ait Ödeme Planı – Kaya Delme Aracının Kendi Malı Olduğunun Tevsik Edilmesi – Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliği
Mart 13, 2020