İhale İlanına Şikayette Bulunulurken Şikayet Süresinin Geçirilmesi

Başvuru Sahibinin Sunmuş Olduğu Teklif Zarfının Yapıştırılan Yerinin İstekli Tarafından Kaşelendiği, Fakat İmzalanmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılma
Aralık 6, 2020
İmalatlar İçin İdarece Öngörülen 30 Günlük Süre – Sayıştay Kararı
Aralık 8, 2020