İhale Aşamasında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Değildir

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir
Eylül 29, 2021
Bütçe Eğitimi
Birden Fazla Yıla Yayılan İhale Konusu İşlerde Sigorta Bedeli Tüm Yılları Kapsayacak Şekilde Teklif Fiyata Dahil Edilmeli Midir?
Ekim 1, 2021