Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Yazılım Maliyetine İlişkin Bedel Öngörülmemesi
Ağustos 20, 2020
İdare Tarafından İhalenin İptal Edilmesine İlişkin Makul Ve Meşru Sebepler Sunulmamış Olması
Ağustos 23, 2020