İhale Dokümanındaki Bazı Yemek Öğünlerinin Taşıma Yoluyla İfanın Yapılacağı Yere Götürüleceği Düzenlemesi