İhale Dokümanında Verilen Analiz Formatına Uygun Analizler Sunulmadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında İşçilik Ücretlerinin Tevsiki
Mayıs 18, 2021
Aşırı Düşük Teklif – Açıklama İstenilmeyen Kalemler İçin Öngörülen Bedel
Mayıs 19, 2021