İhale Dokümanında Bulunan Her Bir Personele Verilecek Birim Su Miktarının 0,5 Litrelik Kaplardan Az Olmaması Gerektiğini Düzenlemesinin Teklif Hazırlamayı Ve İhaleye Katılımı Engelleyici Yönünün Bulunmadığı