İhale Dokümanı Kapsamında Herhangi Bir Analiz Formatının Verilmemesi Ve İhale Dokümanının Da Bu Şekilde Kesinleşmiş Olması