İdari Şartnamede Plente İlişkin Tevsikin Sadece Kapasite Raporu İle Yapılabileceğine İlişkin Bir Kurala Yer Verilmemiş Olması