İDARİ ŞARTNAMEDE FİYAT FARKI HAKKINDA ÇELİŞKİLİ BEYANLAR OLMASI

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması
YERLİ MALI TEKLİF EDİLMEYEN FİYAT %15 ARTIRILIR
Mart 20, 2024
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
YEMEK AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASINDA İHALEDEN ÖNCEKİ 12 AYA AİT TİCARET BORSASI FİYATLARI KULLANILABİLİR
Mart 22, 2024