İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilememektedir
Eylül 1, 2021
Teknik Şartnamenin Kendi İçerisinde Ve Diğer İhale Dokümanları İle Uyumsuz Ve Çelişkili Olması Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Hazırlanmasına Etki Edecek Niteliktedir
Eylül 3, 2021