İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması

Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci Maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Ve Tip Sözleşme’nin İlgili Dipnotlarına Aykırı Olarak Düzenlenmemiş Olması
Haziran 8, 2021
Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar
Haziran 10, 2021