İdarenin Düzenleyici İşlemleri İle Başvuru Şartlarını Zorlaştıracak Biçimde Şekil Şartları Getirilmesinin Ve Düzenleyici İşlemler İle Getirilen Şekil Şartlarına Uyulmadığından Bahisle Başvuruların Usulen Reddine Karar Verilmesinin Hak Arama Hürriyetini Kısıtlar Nitelikte Olması