İdarelerce Demonstrasyon Değerlendirmesi Yapılarak Teklif Edilen Ürünün İlgili Kriterler Bakımından Teknik Şartname’ye Uygunluğunun Tespitinin Yapılabileceği