İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi
İhale Dokümanında İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemesine Yer Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Durumu İhalenin İptalini Gerektirir mi?
Haziran 8, 2022
İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İstenilen Kriteri Karşılamaması
Başvuru Sahibi İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İhale Dokümanında İstenilen Kriteri Karşılamaması
Haziran 13, 2022