İdarece Çok Az Sayıda Olacağı Belirtilen Işınlamalar Teklif Bedelinin Belirlenmesine Engel Nitelikte Değildir