İdarece Açıklama İstenilen İş Kalemleri Arasında Yer Alan İş Kaleminin Birim Fiyatı Esas Alınarak Açıklama Yapılmalıdır

Fiyat Teklifinin Düzenleme Tarihi Teklife Dayanak Satış Tutarı Tespit Tutanağının Düzenleme Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olamaz
Kasım 16, 2021
Tespit Tutanağı Ekinde İmza Sirkülerinin Aslı ve Faaliyet Belgesinin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin Bulunması Gerekir
Kasım 17, 2021