İdare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Ve Daha Sonra Sözleşme Kapsamındaki Araç Ve Malzemeler İçin Aynı Yükleniciden Teklif Alınarak Daha Yüksek Bir Fiyat Belirlenmesi