Şirketin Türünün Değişmesi – Teklif Dosyası – Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi
Kasım 3, 2020
İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Degiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksiklikleri
Kasım 7, 2020