Halede Tek Geçerli Teklifin Rayiç Bedelin Üzerinde Olması – Rekabet İlkesi – İhalenin İptali