Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği