Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

ISO ve CE Belgelerinin Noter Onaylı Tercümesi ve Apostil Şerhi Olmadan Sunulduğu İçin Uygun Olmadığı İddiası
Ekim 25, 2021
Birim Fiyat Tarifleri ve Özel Teknik Şartnamede Yer Verilen İş Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabında Bulunmadığı İddiası
Ekim 27, 2021