Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazıldığı ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Konu İş Kalemleri İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Birim Fiyatlar Olduğu Halde Yeniden Fiyat Teklifi Almak Mevzuata Aykırıdır
Kasım 22, 2021
Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Başvurunun Sebepleri ve Dayandığı Deliller Açıkça Belirtilmelidir Aksi Takdirde İddialar Geçersiz Sayılır
Kasım 24, 2021