Elektronik Ortamda Sunulan Teminat Mektubunda Hazcedilemez İbaresi Bulunması Gerekli Değildir

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgelerin ve Beyanlarının İdari Şartnameye Uygun Olmadığı İddiası
Kasım 13, 2021
Fiyat Teklifinin Düzenleme Tarihi Teklife Dayanak Satış Tutarı Tespit Tutanağının Düzenleme Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olamaz
Kasım 16, 2021