Elektronik Ortamda Sunulan Teminat Mektubunda Hazcedilemez İbaresi Bulunması Gerekli Değildir