Geçici Konkordato Mühletinde Olan İstekli İhale Sözleşmesini İmzalamaya Zorlanamaz

Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir
Eylül 17, 2021
İstanbul Atlas Üniversitesi İhale Yönetmeliği İlanı
Eylül 20, 2021