Fiyat Teklifinde Teklif Edilen Birim Fiyatların Satış Tutarı Tespit Tutanağında Hesaplanan Ortalama Birim Satış Tutarının % 80’inden Yüksek Olması Gerekir