Fiyat Teklifinde Teklif Edilen Birim Fiyatların Satış Tutarı Tespit Tutanağında Hesaplanan Ortalama Birim Satış Tutarının % 80’inden Yüksek Olması Gerekir

Fiyat Teklifi Üzerine Yazılan Mali Müşavir Beyanının Hatalı Olduğu İddiası
Kasım 19, 2021
Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Konu İş Kalemleri İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Birim Fiyatlar Olduğu Halde Yeniden Fiyat Teklifi Almak Mevzuata Aykırıdır
Kasım 22, 2021