Fiyat Teklifinin Düzenleme Tarihi Teklife Dayanak Satış Tutarı Tespit Tutanağının Düzenleme Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olamaz