Elektronik İhalede İhale Komisyonu Tarafından Pilot Ortak Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teyit Edilmesi Amacıyla Pay Defterinin Temin Edilmemiş Dolayısıyla Yeterlik Değerlendirmesinin Usulünce Yapılmamış Olması

İhalede TC Kimlik Numarası Ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Eksikliği
Nisan 13, 2021
Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle İhale Kapsamlarının Farklı Olması
Nisan 14, 2021