Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar

İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması
Haziran 9, 2021
Ortak Girişim Beyannamesinin Aslı Veya Onaylı Örneği Yerine Fotokopisinin İbrazı Suretiyle İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması
Haziran 10, 2021