Ekonomik Ve Mali Yeterlik Kriteri Olarak İş Hacmini Gösteren Toplam Ciro