Dokümanının Parçası Olan Sözleşme Tasarısında Mevzuata Aykırı Hususların Tespit Edilmesi Hâlinde, Anılan Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte Olduğu