Dilekçe Ekinde Fotokopisi Sunulan Vekaletnamenin Aslına Uygunluğunun Onaylanmamış Olmasına Karşın Eksikliğin Kurum İnternet Sitesinde Yayımlanmamış Olması