Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması
Kasım 24, 2020
Teknik Şartname’nin Tek Markaya İşaret Etmemesi
Kasım 26, 2020