Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği