Davalı Tarafından Düzenlenmiş Ve Dava Dışı Şirketin Davacıya Olan Borçlarının Bir Kısmını Garanti Eden Teminat Mektubu Kayıtsız Şartsız Ve Süresiz Bir Teminat Mektubu Olup Mektup Bedelinin İlk Talep Halinde Derhal Ödenmesi Gerekir